image banner
Thông báo kết quả kiểm tra khảo sát năng lực tuyển sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi năm học 2024-2025

Tải về

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả kiểm tra khảo sát năng lực tuyển sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi năm học 2024-2025